Nieuws


Verlof Meseure Tanja (osteopathie):


Maandelijkse voordrachten met tips over gezondheid en vitaliteit:

Neem je gezondheid in eigen handen en herstel je balans dankzij onze tips.

6/6/19: 20u stipt, deuren gaan open om 19u40


Verzekering medische kosten Medicalia: iets voor jou?

Partena Ziekenfonds beschermt je graag optimaal.De verzekering medische kosten Medicalia is een extra vangnet voor klanten die vaak medische kosten hebben. Ontdek hier hoe je kiest voor de beste medische en paramedische hulp, zonder zorgen om de kosten.

Waar je ziekteverzekering stopt... neemt Medicalia het over

De verzekering medische kosten van je ziekenfonds

Kies voor de beste medische zorg, zonder wakker te liggen van de kosten. Dankzij MEDICALIA krijg je jaarlijks tot 1500 euro terug voor medische kosten!

Krijg 75% van je kosten terugbetaald

Voordelige bijdrage Toegankelijk voor iedereen Ook voor Paramedische zorgen en alternatieve behandelingen Medicalia begint waar andere gezondheidsverzekeringen stoppen

Geen leeftijdsbeperking & geen medische vragenlijst

Bijvoorbeeld logopedie, osteopathie, psychotherapie, homeopathie, diëtiek

De extra verzekering medische kosten geeft je gemoedsrust: ze helpt je zorg te dragen voor jezelf en je gezin, en je kan er blijven op rekenen, ook als je ouder wordt.

In het kort

Remgelden

Raadplegingen, technische verstrekkingen bij artsen & specialisten, maar ook bij verpleegkundigen, bandagisten, logopedisten, kinesisten, vroedvrouwen enz… 75% van het remgeld, zonder subplafond.

Materiaal

Optiek: Corrigerende brillenglazen en lenzen en ook ooglaserbehandelingen, mits voorschrift. Hoorapparaat: 75% van het bedrag dat je zelf nog betaalt, met een plafond van 600 euro per jaar voor deze optiek + hoorapparaat samen.

Paramedische zorgen en alternatieve behandelingen

Sessies bij een osteopaat, chiropractor, homeopaat, acupuncturist, psycholoog, orthopedagoog, logopedist, ergotherapeut en diëtist. 75% van het bedrag dat je zelf nog betaalt, met een plafond van 600 euro per jaar.

Geboorteforfait

Een forfait voor het kindje dat aangesloten is bij Medicalia vanaf de geboorte. 250 euro

De aansluiting vindt plaats vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aansluitingsformulieren ontvangen werden.

Voorwaarden

Je bent klant van Partena Ziekenfonds, en in orde met je ziekenfondsbijdrage.* Medicalia is een gezinsverzekering: alle gezinsleden sluiten samen aan. Je geniet van de voordelen van Medicalia na een wachttijd van 6 maanden, of 12 maanden voor het geboorteforfait, te rekenen vanaf de begindatum van je aansluiting (tenzij je al een gelijkaardige verzekering hebt).