Osteopathie Tanja Meseure

Wat is?

1. Osteopathie:

Bij baby's, kinderen en volwassenen


Het gaat erom het lichaam weer in harmonie te brengen daar waar het in gebreke is. Osteopathie is een holistische therapie waar gezocht wordt naar de oorzaak van het probleem.  Het lichaam wordt als één geheel bekeken en losgemaakt waar het vast zit. Er kan zowel gewerkt worden aan spieren, botten, pezen, organen, het ruggemergsysteem, bloedvaten, het zenuwstelsel, hoofd,.. maar ook aan allergieën, voeding, je niet goed in je vel voelen of een energetische blokkade( litteken; oververmoeidheid,...) kan aan de basis liggen. Het volledige lichaam wordt onderzocht en  de blokkades worden losgemaakt. Eenmaal alles los is, wordt alles gerevitaliseerd en in harmonie met het lichaam gebracht. 


In de loop der jaren, heb ik een eigen samenstelling van technieken gecreëerd en doe ik wat ik graag doe en goede resultaten mee heb.  Ik volg reeds 30 jaar veel vormen van zachte technieken. Hoe beter je kunt voelen en benoemen wat je voelt, hoe effectiever je behandeling. De oorzaak vinden is echter het belangrijkste. Het vrij maken van de blokkage in zijn totaliteit is het mooie.   De laatste jaren volg ik meer cursussen om een goede diagnose op te bouwen want met een paar goede technieken en bijkomende tools kan je een goed resultaat  bekomen. Tools zoals kinesiologie(testen van voeding, allergie,...), triggerpunttherapie, ademhalingstechnieken, voedingsadvies, causopractie...

2. Fasciatherapie:

Met open hart en open geest de patient behandelen

Als osteopaat in de fasciatherapie kan je helpen het lichaam in ontspanning te brengen en te herstellen,door op een zachte manier het belangrijkste letsel, op dat moment, op te sporen ,te bewegen, te revitaliseren en het lichaam terug in harmonie te brengen. Fascia is  bindweefsel dat alles met alles verbindt. Daarom is het ook zo heilzaam om alles weer via dit systeem in beweging te brengen. Bij het vrijkomen van je lichaam is het precies alsof je terug voor de eerste keer adem haalt; 'first breath'. 

 Het lichaam doet aan zelfherstel. Het lichaam krijgt hierdoor een enorme opkikker, het revitaliseert en je geest wordt er rustig van. Het werkt dus zowel op herstel van lichaam als op herstel van geest.

3.Causopractie:


Causopractie is een vernieuwende vorm van zorg. 

Causopractie herkadert de traditionele zorg in functie van de hedendaagse klachten van de patiënt, die tegenwoordig vaak te maken hebben met stress, vervuiling of ongezonde leefgewoonten. Causopractie wordt uitgeoefend door een causopractor. Hij onderzoekt welke factoren een oorzakelijke bijdrage hebben tot het ontstaan van jouw klacht en behandelt deze naargelang. Daarbij houdt hij rekening met biomechanische, mentaal/emotionele, energetische én biochemische factoren en hun interactie. Dit met het doel om jouw klachten op een oorzakelijke manier te behandelen. Hij werkt ook preventief, om toekomstige klachten te vermijden. Daarbij blijft hij altijd trouw aan de wetten van ‘Oorzaak en Gevolg’.

In de zoektocht naar de oorzaak van jouw klachten, baseert Causopractie zich uitsluitend op de wetten van oorzaak en gevolg. De causopractor zal stelselmatig de oorzakelijke evolutie van je klacht in kaart brengen. Ziek worden heeft immers zelden één rechtlijnige oorzaak. Wanneer we een bot breken, zouden we kunnen stellen dat de snelle en krachtige impact de oorzaak is. In elk ander geval, spreken we meer van een `oorzakelijke evolutie`. Hierbij spreken we van een opstapeling van verschillende factoren, die telkens het lichaam beïnvloeden. 

De behandeling gebeurt steeds in harmonie met de fysiologische en metabolische principes eigen aan het lichaam.  Causopractische zorg maakt uitsluitend gebruik van manuele technieken en lichaamseigen en natuurlijke stoffen.


4. Bijkomende technieken:


a) Allerlei technieken/ tools die gebruikt worden: 

Ademhalingstechnieken, incontinentietherapie, kinesiologie, voedingsadvies, 

b) Triggerpunttherapie:

is een priktechniek met acupunctuurnaalden, waarbij de naald in een verdikking( ophoping) vd spier wordt geprikt. Het verbetert de doorbloeding vd spier, is pijnstillend als de oorzaak bij de spier ligt, ontspant de spier,... Dit wordt toegepast bij spierscheuren, uitstralingspijnen veroorzaakt dr spieren, moeilijk te ontspannen spieren  Meestal zijn spieren echter een gevolgprobleem en soms spant een spier op om iets te beschermen. Dus een goed onderzoek is belangrijk.